top of page

WonderWork 35-36 / Liderlik İletişimi


İletişim Yetenekleri hizmetlerinden Liderlik & Politika İletişimi

  • 1 sa
  • ₺4.800 Türk lirası
  • Online

Hizmet Açıklaması

WonderWork 35 / Liderlik İletişimi Yönetimi: Tüm Konuların Toplandığı bir İnsan Var; Markanın Liderinin Stratejik Duruşu, Kimlerle Hangi Süreçlerde Nasıl Temas Edeceği, Medya, Paydaş veya Ekibi ile İletişiminde Hangi Mesajları Nasıl Vurgulaması Gerektiğinin Genel ve Özel Planının Çıkarılması, Lider, Sözcü ve Birim Yöneticilerine Yönelik Sunum, Hitabet, Retorik, Göstergebilim, Çalışmaları ve Egzersizlerini içerir. WonderWork 36 / Politik İletişim: Siyasal Alanda Kurum ve Kurum Lideri Adına Yürütülen Politika İletişimi, Kampanya Kurgusu, Hedef Kitle & Paydaşlara Yönelik İletişim Stratejilerini içerir. Haftalık 2 saat yüz yüze görüşme + 2 saat araştırma + 2 saat analiz + 4 saat üretim + 1 saat sunuş + 1 saat revizyon olmak üzere 12 saatlik bir çalışmayı kapsar.


Kişi Bilgileri

  • 8 The Green, Dover, DE, USA

    +905399393839

    me@wonderworkland.com


bottom of page